Kaga Bygdegård
       
  BygdegårdenBli medlem

Program

Boka lokalBokningskalenderPrislista

Bygdegårdens historiaBygdens historia

Bildarkiv

Externa länkar

StyrelsenStyrelsearkiv

 

 

BLI MEDLEM I KAGA BYGDEGÅRDSFÖRENING

______________________________________________________________

 

Medverka till att Kaga har kvar sin unika samlingsplats.

 

Att bli medlem i bygdegårdsföreningen ger rabatter vid de aktiviteter som arrangeras av föreningen.

Föreningen vill med sina arrangemang locka både unga och gamla. Vi försöker hitta något för alla.

 

Som medlem har Du möjlighet att påverka vad som ska hända under året.

Förslag på aktiviteter är alltid välkomna hos styrelsen.

 

MEDLEMSAVGIFT

Årsavgiften är 75 kr. Barn 0-13 år gratis.

Barn löser eget medlemskap från det att de fyller 14 år.

 

Postgiro 5914275-5   Bankgiro 5427-2778

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig

Bengt-Åke Larsson

 
 

Information

info@kagabygdegard.se